Complizy

Complizy compliance software

Financiële instellingen

Bij Complizy weten wij wat de wet en het Bureau Financieel Toezicht en de Financial Intelligence Unit verplicht stellen. Deze verplichtingen hebben wij opgenomen in ons online onboarding en monitoring portal. Wij maken inzichtelijk wie jouw cliënten zijn. Alle betrokken entiteiten en natuurlijke personen worden bij de onboarding gescreend op negatieve media, sanctie- en handhavingslijsten en PEP-profielen. Deze screening wordt vervolgens dagelijks herhaald. Je meldt je aan bij Complizy, in ons online portal vult jouw cliënt zijn gegevens in en de rest regelen wij. Snel, slim en easy!

Complizy compliance software

Financiële organisaties

Bij Complizy weten we wat de wet, het Bureau Financieel Toezicht en de FIU verplicht stellen in het kader van de Wwft. Deze verplichtingen hebben wij opgenomen in ons online onboarding en monitoring portal. Ook updaten wij altijd ons systeem bij wijzigingen in de wet- en regelgeving.

Wij maken inzichtelijk wie jouw cliënten zijn. Alle betrokken entiteiten en natuurlijke personen worden bij de onboarding geïdentificeerd en gescreend op negatieve media, sanctie- en handhavingslijsten en PEP profielen. Deze screening wordt vervolgens dagelijks herhaald.

Jouw bedrijf meldt zich aan bij Complizy. In ons online portal vult jouw klant zijn gegevens in en beantwoordt branchespecifieke vragen. De rest regelen wij

Heb je andere wensen? Laat het ons weten!